Gulai Sedap Nasi Mentah

Gulai sedap nasi mentah adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Gulai sedap nasi mentah
artinya: 
Sesuatu yang kurang diterima oleh akal, sebab terdapat cela (kurang baik).

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.