Nasi Masak Periuk Pecah

Nasi masak periuk pecah adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Nasi masak periuk pecah 
artinya: 
Perkara yang diputuskan tak baik bila diungkit-ungkit kembali.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.
Arti Peribahasa - Nasi Masak Periuk Pecah

Geruh Tak Mencium Bau

Geruh tak mencium bau adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Geruh tak mencium bau
artinya: 
Celaka akan datang setiap saat, tanpa tanda-tanda.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.
Arti Peribahasa - Geruh Tak Mencium Bau

Jerat Semata Bunda Kandung

Jerat semata bunda kandung adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Jerat semata bunda kandung
artinya: 
Anak tunggal, biasanya kasih sayang orang tua hanya tertumpah kepadanya.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.
Arti Peribahasa - Jerat Semata Bunda Kandung

Buah Manis Berulat Dalamnya

Buah manis berulat dalamnya adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Buah manis berulat dalamnya
artinya: 
Perkataan seseorang yang kelihatan baik tetapi di hatinya tersimpan maksud yang jahat.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.
Arti Peribahasa - Buah Manis Berulat Dalamnya

Sampan Ada Pengayuh Tidak

Sampan ada pengayuh tidak adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Sampan ada pengayuh tidak
artinya: 
Keinginan yang tak sebanding dengan keadaan dirinya.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.
Arti Peribahasa - Sampan Ada Pengayuh Tidak