Unjuk Tiada Diberikan

Unjuk tiada diberikan adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Unjuk tiada diberikan
artinya: 
Janji yang tidak ditepati.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.