Ada Bangkai Ada Kering

Lelaki dan perempuan, adalah pasangan yang serasi. Dalam peribahasa juga ada yang menjadi gambaran tentang hal ini, Ada bangkai ada kering, demikian peribahasanya. Berikut ini arti dari peribahasa tersebut:

Ada bangkai ada kering artinya Dimana ada perempuan, disitu ada lelaki.