Utang Sebelit Pinggang

Utang Sebelit Pinggang adalah peribahasa yang kurang lebihnya bermakna sama dengan peribahasa utang selilit pinggang, masih berkaitan dengan utang piutang. Sedangkan arti lengkap peribahasa tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Sebelit Pinggang
artinya:
Hampir setiap orang dimintai utang, sehingga utangnya banyak sekali

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.