Bakar Tiada Berbau

Bakar tiada berbau adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Bakar tiada berbau
artinya: 
Tidak percaya terhadap cerita orang lain.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.