Kusut-Kusut Bulu Ayam

Kusut-kusut bulu ayam adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Kusut-kusut bulu ayam 
artinya: 
Perselisihan keluarga lama-lama akan rukun kembali.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.