Lain Di Mulut Lain Di Hati

Lain dimulut lain dihatit adalah peribahasa yang arti lengkapnya kurang lebih sebagai berikut:

Lain dimulut lain dihati
artinya: 
Perkataannya tidak sesuai dengan isi hatinya.

Demikian arti peribahasa tersebut, semoga bermanfaat.